Liên hệ

Địa chỉ: Đường Quảng Trường, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0902 166 626

Website: https://sungrandcityferia.dongdoland.vn/